1ο Κατάστημα

Κύπρου 57

Τηλέφωνο: 2410257412

Ωράριο: Καθημερινά 06:00 - 21:00

Email: info@mpalais.gr

2ο Κατάστημα

Παιωνίου & Δρόση

Τηλέφωνο: 2410625664

Ωράριο: Καθημερινά 06:00 - 22:00

Email: info@mpalais.gr

3ο Κατάστημα

Καρδίτσης & Μήλου

Τηλέφωνο: 2410625655

Ωράριο: Καθημερινά 06:00 - 22:00

Email: info@mpalais.gr

4ο Κατάστημα

Κούμα 19

Τηλέφωνο: 2410254988

Ωράριο: Καθημερινά 06:00 - 22:00

Email: info@mpalais.gr